Pihasi suunnittelun ja rakentamisen ammattilainen Oli pihasuunnittelun kohde pieni tai iso, on hyvä suunnittelu aina tarpeellinen. Suunnittelulla vaikutetaan kohteen toimivuuteen, viihtyisyyteen ja helppohoitoisuuteen. 

Esimerkkejä suunnittelupalveluistamme:

Neuvontakäynnit
Neuvontakäynnillä kartoitetaan yhdessä pihan ongelmakohtia ja kehitetään niihin ratkaisuja. Käynnin pohjalta voi jatkaa itse tai tilata esimerkiksi suunnitelman tai apua viherrakentamiseen.

Yleissuunnitelmat
Yleissuunnitemassa on esitetty pihan muotokieli, eri toiminnot, kulkuväylät ja kasvillisuusalueiden sijoittelu sekä mahdolliset rakenteet. Suunnitelmaa voi täydentää istutussuunnitelmalla ja muilla erillissuunnitelmilla. 

Toteutussuunnitelmat
Toteutussuunnitelma on yksityiskohtainen suunnitelma pihasta. Siinä on esitetty pihan muotokieli, eri toiminnot, kulkuväylät ja kasvillisuusalueet sekä rakenteet. Suunnitelmassa on määritelty käytettävät materiaalit pinta-aloina, kasvillisuus lajeineen ja määrineen sekä tarvittavat muut erillissuunnitelmat. 

Toteutussuunnitelman pohjalta voi pihan toteuttaa itse tai saada vertailukelpoiset tarjoukset viherrakentajilta toteutukseen.

Erillissuunnitelmat

Istutussuunnitelma ja työselitys
Rakenne – ja leikkauskuvat
Valaistussuunnitelma
Mittapiirrokset ja kasvualustapaksuudet
Pinnantasaussuunnitelma

Suunnitteluprosessin kulku

tutustuminen kohteeseen
tarvittavat mittaukset
suunnittelu
luonnos esittely ja tarvittavat muutokset
valmis suunnitelma

Pihasuunnitelman sisältö ja hinta määräytyy aina asiakkaan tarpeiden ja kohteen vaativuuden mukaan. Suunnittelijan ideat neuvontakäynnillä voivat riittää kaivattuun pihan piristämiseen ja ongelman ratkaisuun tai suunnittelua voi tarvita koko piha-alue. Ota yhteyttä, niin etsitään paras ratkaisu teidän pihaanne!
 
 
KH2012 VIHERRAKENTAMINEN PIHAN HOITO MUUT PALVELUT REFERENSSIT YHTEYSTIEDOT PIHASUUNNITTELU ETUSIVU